Dietetyka dla kobiet po ciąży

Dietetyka dla kobiet w/po ciąży

Dietetyka dla ciężarnych. Ciąża jest niewątpliwie wyjątkowym okresem w życiu kobiety. Każda przyszła mama chce, aby jej ciąża przebiegała prawidłowo, a dziecko urodziło się zdrowe. Jednak nie każda zdaje sobie sprawę, że prawidłowy przebieg ciąży, wzrost i rozwój płodu zależy od stanu odżywienia kobiety ciężarnej nie tylko w czasie ciąży, ale i w okresie przed rozpoczęciem. Zatem zmiana nawyków żywieniowych powinna obejmować kilkumiesięczny okres przed planowanym poczęciem.

Zapotrzebowanie energetyczne kobiety w ciąży – kobieta często słyszy „teraz to musisz jeść za dwoje”.

Według zaleceń Komitetu Żywienia Człowieka PAN zapotrzebowanie na energię kobiet ciężarnych wynosi 2880 kcal na dobę. Oczywiście są to zalecenia ogólne. Aby określić indywidualne potrzeby należy wziąć pod uwagę takie elementy jak wiek, wagę, aktywność fizyczną, stan odżywienia. Pamiętać należy o zasadzie”nie ilość, ale jakość”.

Badania naukowe dowiodły, że i niedobory pokarmowe i przekarmienie mają negatywny wpływ na przyszła mamę i dziecko. Przy niedoborach pokarmowych przebieg ciąży jest często nieprawidłowy, pogarsza się stan fizyczny niemowląt oraz wzrasta częstotliwość występowania wad wrodzonych. Z kolei przekarmienie może doprowadzić do otyłości oraz ujawnienia się cukrzycy.