Analiza Składu Ciała

Analiza Składu Ciała

Analizę składu ciała stosuje się w celu zbadania zawartości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz wody i masy kostnej w poszczególnych elementach ciała. W diagnostyce klinicznej zazwyczaj wykorzystuje się metodę antropometryczną, polegającą na określeniu fałdu skórnego. Niemniej jednak w badaniach klinicznych, coraz częściej i z dużym powodzeniem, stosuje się nieinwazyjną i bezpieczną bioimpedancję elektryczną i absorpcjometrię promieniowania X o dwóch energiach. Popularnymi metodami badań, dzięki którym można uzyskać wynik składu ciała, są: densytometria, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metoda rozcieńczenia izotopów, ocena całkowitej zawartości izotopu potasu 40K, analiza aktywności neutronów- całkowitej zawartości wapnia i azotu.

Najbardziej skutecznym i wiarygodnym badaniem pozwalającym określić skład ciała jest bioimpedancja elektryczna, której wyniki podawane są z dużą precyzją. Metoda ta pozwala uwzględnić różnice wzrostu zawartości tkanki tłuszczowej spowodowanej otyłością, głodzeniem czy zaburzeniami hormonalnymi w porównaniu do przyrostu masy mięśniowej. Z tego względu jest dokładniejsza niż wkaźnik BMI, którego określenie nie zapewni takiej ilości informacji o jakości odżywiania, co analiza składu ciała. Brak wystarczających danych powoduje, iż wskaźnik BMI nie może być wyznacznikiem do zdiagnozowania stanu metabolizmu ciała, tym więcej do ustalenia odpowiednio zbilansowanej diety.

Co to jest bezinwazyjna metoda badająca?

Analiza bioimpedancji elektrycznej jest nieinwazyjną, skuteczną i rzetelną metodą badania składu ciała stosowaną u osób zdrowych i chorych. Diagnostyka za pomocą tej techniki, polega na pomiarze oporu, złożonego z rezystancji i reaktancji, tkanek przepuszczających prąd elektryczny o niskim natężeniu. Rezystancja wynika z oporu właściwego pojedynczych tkanek, natomiast reaktancja związana jest z pojemnością elektryczną błon komórkowych funkcjonujących jak kondensatory. Technika analizy bioimpedancji ciała (BIA) bazuje na wytycznej, która mówi, że masa tkanki mięśniowej, kości i wody, składa się z ok. 60-75% wody elektrolitycznej, dzięki czemu przewodzi energię elektryczną znacznie lepiej niż masa tłuszczowa zawierająca niewielką ilość 5-10% wody. Napięcie bez problemów przepływa przez ciecze w partiach mięśniowych organizmu oraz innych miejscach, niemniej jednak na opór trafia w tkankach tłuszczowych. Związane jest to z faktem, iż każda z tych mas charakteryzuje się innym rodzajem oporu pozornego przy wysokich częstotliwościach natężenia elektrycznego. Woda stanowi dobry przewodnik prądu, przy czym tłuszcz ten zły. Rezultaty uzyskane na podstawie tej analizy zależą od wielu czynników, poczynając od poprawnej obsługi urządzenia kończąc na optymalnym przygotowaniu pacjenta.

Do czego jest przydatna analiza składu ciała?

Analiza bioimpedancji elektrycznej pozwala ocenić skład ciała oraz obserwować zmiany zachodzące w pojedynczych częściach ciała w czasie podejmowania określonych działań np. dietetycznych. Metoda ta jest bardzo korzystna podczas diagnostyki pacjentów po przebytych ciężkich chorobach bądź nasilonym leczeniu wyniszczającym organizm. Technika bioimpedancji elektrycznej wykorzystywana jest także w podmiotach zajmujących się analizą składu ciała, takich jak: gabinety lekarskie i dietetyczne czy kluby fitness. Jest uniwersalna – można ją wykorzystywać u obu płci w różnym wieku bez względu na stan zdrowia. Wyniki uzyskuje się w krótkim czasie (ok. 30 s.) z możliwością wielokrotnego powtarzania.

Szeroki wybór urządzeń stosowanych do oceny składu ciała pozwala osiągać różne współczynniki. Kluczowy wskaźnik informuje o zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała i wody w organizmie. Natomiast pomiar tkanki mięśniowej czy tłuszczowej w okolicach brzucha można uzyskać stosując bardziej innowacyjne aparaty. Obecnie jest możliwość określenia wielu szczegółowych parametrów takich jak: zawartość protein, składników mineralnych i wielu innych, w zależności od potrzeb osoby badanej.